مهارت هاي مطالعاتي براي دانشجويان جغرافيا

کد شناسه :6237
مهارت هاي مطالعاتي براي دانشجويان جغرافيا

مهارت هاي مطالعاتي براي دانشجويان جغرافيا (راهنماي عملي ) تأليف : پولين نايل ترجمه : محمدرضا رضواني ، بهروز قرني آراني - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : مهارت هاي مهارت هاي مطالعاتي در جغرافيا را كجا مي توان يافت ؟ 2 : مهارت هاي بازتاب ، مرور و ارزشيابي ، ارزش افزايي تحصيلات شما 3 : بيشينه سازي وقت آزاد 4 : منابع كتابخانه اي و الكترونيكي 5 : مطالعه موثر 6 : يادداشت برداري موثر 7 : انديشيدن 8 : بناي استدلال 9 : گوش دادن 10 : ارائه شفاهي 11 : مباحثه 12 : مهارت هاي كارامد تحقيق 13 : پژوهش و نويسندگي گروهي : تفريح در كنار كارايي 14 : اعلام مراجع و ساير منابع 15 : تدوين گزارش هاي علمي 16 : نقد كتاب 17 : چكيده ها و خلاصه هاي اجرايي 18 : پايان نامه ها 19 : مهارت هاي بازبيني 20 : امتحانات 21 : كلاس هاي ميداني و كارهاي ميداني 22 : ارائه اطلاعات جغرافيايي : طرح واره هاي ميداني ، نقشه هاي ساده ، طرح واره هاي ساده ، جداول و نمودارها ، صفحات وب 23 : پوسترها و استندها 24 : مشاغل براي جغرافي دانان 25 : از شير مرغ تا جان آدميزاد پاسخ به سوالاتي كه دانشجويان جغرافيا مي پرسند 26 : تمرين ، جدول كلمات متقاطع و پاسخ آزمون ها 27 : كتابشناسي مختصر مهارت هاي مطالعاتي - مهارتهاي مطالعاتي براي دانشجويان جغرافيا (راهنماي عملي ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر