327دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

کد شناسه :6267
327دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه - عمران - کتاب پرهام - 1 : انبار کردن مصالح در کارگاه 2 : توزین و پیمانه کردن اجزای مخلوط 3 : اختلاط بتن 4 : بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری 5 : انتقال بتن 6 : کنترل ها و آماده سازی قبل از بتن ریزی 7 : عملیات بتن ریزی 8 : متراکم کردن بتن 9 : پرداخت سطح بتن 10 : درز انقباض ( جمع شدگی ) 11 : درز ساخت (اجرایی ) 12 : عمل آوری عایقی 13 : بتن ریزی در هوای سرد 14 : بتن ریزی در هوای گرم 15 : قالب بندی 16 : میلگرد گذاری 17 : کنترل کیفی بتن تازه و سخت شده - دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر