تغییر کاربری زمین علم سیاست مدیریت

کد شناسه :6310
تغییر کاربری زمین علم سیاست مدیریت

تغییر کاربری زمین علم ، سیاست و مدیریت ترجمه : مجتبی رفیعیان ، مهران محمودی ، سمیه خالقی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : تئوری و روش شناسی 1 : تبیین قلمرو مفهومی کاربری زمین به عنوان علمی کاربردی و بنیادی 2 : مدل ها و فرآیندهای پویایی فضایی برای تحلیل تصمیم چند معیاره مکان ، زمان و تصمیم گیریهای مرتبط با تغییر کاربری زمین بخش دوم : نمونه های تطبیقی مطالعات منطقه ای 3 : روش شناسی فضایی برای داده های یکپارچه بیوفیزیکی و اجتماعی در مقیاس حوضه آبریز یا منطقه ای 4 : مطالعه یکپارچه اقتصادی اجتماعی جنگل زدایی در اوگاندای غربی از سال 1990 تا 2000 - فصل 5 : مدلسازی تغییر پوشش برنامه ریزی نشده زمین در مقیاس های مختلف مطالعه موردی کلمبیا 6 : پویایی چشم انداز ، افول 7 : روند افزایش درک عمیق از تکه پارگی ( بخش بخش شدن ) جنگل در چشم اندازهای استعماری حوضه آمازون 8 : تغییر کاربری زمین شهری ، مدل ها بخش سوم : نتیجه گیری و آینده نگری 9 : نتیجه گیری ، تحلیل های مقایسه ای و آینده نگری - تغیی کاربری زمین علم ، سیاست و مدیریت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر