تغییر کاربری زمین علم سیاست مدیریت

کد شناسه :6310
تغییر کاربری زمین علم سیاست مدیریت

تغيير كاربري زمين علم ، سياست و مديريت ترجمه : مجتبي رفيعيان ، مهران محمودي ، سميه خالقي - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : تئوري و روش شناسي 1 : تبيين قلمرو مفهومي كاربري زمين به عنوان علمي كاربردي و بنيادي 2 : مدل ها و فرآيندهاي پويايي فضايي براي تحليل تصميم چند معياره مكان ، زمان و تصميم گيريهاي مرتبط با تغيير كاربري زمين بخش دوم : نمونه هاي تطبيقي مطالعات منطقه اي 3 : روش شناسي فضايي براي داده هاي يكپارچه بيوفيزيكي و اجتماعي در مقياس حوضه آبريز يا منطقه اي 4 : مطالعه يكپارچه اقتصادي اجتماعي جنگل زدايي در اوگانداي غربي از سال 1990 تا 2000 - فصل 5 : مدلسازي تغيير پوشش برنامه ريزي نشده زمين در مقياس هاي مختلف مطالعه موردي كلمبيا 6 : پويايي چشم انداز ، افول 7 : روند افزايش درك عميق از تكه پارگي ( بخش بخش شدن ) جنگل در چشم اندازهاي استعماري حوضه آمازون 8 : تغيير كاربري زمين شهري ، مدل ها بخش سوم : نتيجه گيري و آينده نگري 9 : نتيجه گيري ، تحليل هاي مقايسه اي و آينده نگري - تغيي كاربري زمين علم ، سياست و مديريت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر