طراحی سازه های بتن مسلح پیشرفته

کد شناسه :6358
طراحی سازه های بتن مسلح پیشرفته

طراحی سازه های بتن مسلح پیشرفته تألیف : ان کریشنا راجو ترجمه : ابوالفضل عرب زاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : تیرهای پیوسته 2 : انباره ها و سیلوها 3 : دودکش ها 4 : تیرهای منحنی 5 : برجها 6 : مخازن هوایی آب 7 : آبروهای صندوقه ای 8 : قابهای دروازه ای 9 : قابهای ساختمانی چندطبقه 10 : پوسته ها 11 : پوسته های سهمیوار هذلولوی 12 : برجهای خنک کن هذلولوی 13 : صفحه های چین دار 14 : سقفهای مشبک یا صندوقه ای 15 : شاه تیرهای ویرندیل 16 : خرپا 17 : دکلها 18 : تیرهای عمیق 19 : لوله ها 20 : سیستم های کف پل - طراحی سازه های بتن مسلح پیشرفته - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر