توان ها و محدوديت هاي طبيعي در برنامه ريزي ملي و منطقه اي

کد شناسه :645
توان ها و محدوديت هاي طبيعي در برنامه ريزي ملي و منطقه اي

توان ها و محدوديت هاي طبيعي در برنامه ريزي ملي و منطقه اي تأليف : ناصر عظيمي دوبخشري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شناخت و تحليل توان ها و محدوديت 2 : سوانح طبيعي 3 : برنامه ريزي منطقه اي متناسب با توان هاي محيطي و طبيعي - توان ها و محدوديت هاي طبيعي در برنامه ريزي ملي و منطقه اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر