ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS

کد شناسه :6419
ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS
موجود نیست

ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS ) تأليف : مجيد مخدوم ، علي اصغر درويش صفت ، هورفر جعفرزاده ، عبدالرضا مخدوم - جغرافيا - كتاب پرهام - بخش اول : سامانه اطلاعات جغرافيايي چيست ؟ 1 : پيدايش و تحول سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي 2 : مباني GIS فصل 3 : سنجش از دور 4 : مباني تصميم گيري در سامانه اطلاعات جغرافيايي (مدل سازي ) بخش دوم : سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي : چگونه در ارزيابي و برنامه ريزي به كار گرفته مي شوند ؟5 : ورود داده ها ، نحوه ذخيره سازي و مديريت رايانه اي داده ها 6 : پردازش داده هاي نقشه اي 7 : پردازش داده هاي جدوي 8 : پردازش داده هاي مدلي 9 : تفسير و جمع بندي داده ها 10 : مدل سازي براي تصميم گيري 11 : خروج داده ها 12 : مطالعه موردي اول : آمايش سرزمين حوزه آبخيز كارون 2 ، 3 با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي - ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر