ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS

کد شناسه :6419
ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS

ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) تألیف : مجید مخدوم ، علی اصغر درویش صفت ، هورفر جعفرزاده ، عبدالرضا مخدوم - جغرافیا - کتاب پرهام - بخش اول : سامانه اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ 1 : پیدایش و تحول سامانه های اطلاعات جغرافیایی 2 : مبانی GIS فصل 3 : سنجش از دور 4 : مبانی تصمیم گیری در سامانه اطلاعات جغرافیایی (مدل سازی ) بخش دوم : سامانه های اطلاعات جغرافیایی : چگونه در ارزیابی و برنامه ریزی به کار گرفته می شوند ؟5 : ورود داده ها ، نحوه ذخیره سازی و مدیریت رایانه ای داده ها 6 : پردازش داده های نقشه ای 7 : پردازش داده های جدوی 8 : پردازش داده های مدلی 9 : تفسیر و جمع بندی داده ها 10 : مدل سازی برای تصمیم گیری 11 : خروج داده ها 12 : مطالعه موردی اول : آمایش سرزمین حوزه آبخیز کارون 2 ، 3 با سامانه های اطلاعات جغرافیایی - ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر