طراحی شهری همه شمول

کد شناسه :6525
طراحی شهری همه شمول

طراحی شهری همه شمول ، خیابان هایی برای زندگی ، مناسب سازی خیابانهای شهری برای سالمندان کم توان ، الیزابت برتون ، لین میچل ، الهه ساکی و ساناز فنائی ، انتشارات آرمانشهر ، شهرسازی ، جنبه های اجتماعی ، معماری و جامعه ، سالمندان عقب مانده ذهنی ، معلولان ، کتاب پرهام ، خیابان هایی برای زندگی چرا ، خاستگاه مفهوم خیابان هایی برای زندگی ، نیاز به خیابان های دوستدار افراد مبتلا به کم توانی ، تجارب سالمندان از خیابان های محلاتشان ، خیابان هایی برای زندگی ، چگونه ، آشنایی ، خوانایی ، قابلیت تشخیص ، قابلیت دسترسی ، راحتی ، ایمنی، خیابان هایی برای زندگی ، آینده ، خیابان هایی برای زندگی در عمل ، آینده خیابان هایی برای زندگی ، طراحی شهری همه شمول ، خیابانهایی برای زندگی ، مناسب سازی خیابانهای شهری برای سالمندان کم توان ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر