طراحی شهرها

کد شناسه :6555
طراحی شهرها

طراحي شهرها : تحول شكل شهر از آتن باستاني تا برازليلياي مدرن تأليف : ادموند بيكن ترجمه : فرزانه طاهري - معماري شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهرحاصل عملي ارادي 2 : تجربه آگاهي از فضا 3 : سرشت طرح 4 : طرق ادراك خود 5 : رشد شهرهاي يونان 6 : نظم طراحي رم باستان 7 : طراحي در سده هاي ميانه 8 : ظهور رنسانس 9 : ساختار طراحي رم عصر باروك 10 : ميان پرده اي از هلند 11 : طراحي در اروپاي قرن هجدهم و نوزدهم 12 : تكوين پاريس 13 : سير تكامل سنت پترزبورگ 14 : جان نش و لندن 15 : ويتروويوس پا به دنياي نو مي گذارد 16 : لوكوربوزيه و تصوير ذهني جديد 17 : تلاش شگرف - برازيليا 18 : پكن 19 : نظامهاي حركتي همزمان 20 : تصميم گيري 21 : ايده ها جامه عمل مي پوشند فيلادلفيا 22 : گريفين و كانبرا 23 : شهري براي انسانيت - استكهلم 24 : نگاهي به آينده - طراحي شهرها : تحول شكل شهر از آتن باستاني تا برازليلياي مدرن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر