طراحی شهرها

کد شناسه :6555
طراحی شهرها

طراحی شهرها : تحول شکل شهر از آتن باستانی تا برازلیلیای مدرن تألیف : ادموند بیکن ترجمه : فرزانه طاهری - معماری شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهرحاصل عملی ارادی 2 : تجربه آگاهی از فضا 3 : سرشت طرح 4 : طرق ادراک خود 5 : رشد شهرهای یونان 6 : نظم طراحی رم باستان 7 : طراحی در سده های میانه 8 : ظهور رنسانس 9 : ساختار طراحی رم عصر باروک 10 : میان پرده ای از هلند 11 : طراحی در اروپای قرن هجدهم و نوزدهم 12 : تکوین پاریس 13 : سیر تکامل سنت پترزبورگ 14 : جان نش و لندن 15 : ویتروویوس پا به دنیای نو می گذارد 16 : لوکوربوزیه و تصویر ذهنی جدید 17 : تلاش شگرف - برازیلیا 18 : پکن 19 : نظامهای حرکتی همزمان 20 : تصمیم گیری 21 : ایده ها جامه عمل می پوشند فیلادلفیا 22 : گریفین و کانبرا 23 : شهری برای انسانیت - استکهلم 24 : نگاهی به آینده - طراحی شهرها : تحول شکل شهر از آتن باستانی تا برازلیلیای مدرن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر