پرسش و پاسخ هاي پيمانكاري در طرحهاي عمراني

کد شناسه :6605
پرسش و پاسخ هاي پيمانكاري در طرحهاي عمراني

پرسش و پاسخ هاي پيمانكاري در طرحهاي عمراني تأْليف محمدعلي فرشادفر ، انتشارات نوآور، طرحهاي عمراني ايران ، عمران و ساختمان ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر