پارادایم های پردیس

کد شناسه :679
پارادایم های پردیس

پارادایم های پردیس : درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی تألیف : آزاده شاهچراغی - معماری - کتاب پرهام - 1 : ضرورت بازآفرینی باغ ها 2 : باغ ایرانی 3 : نظام های کارکردی باغ ایرانی 4 : نظام های کالبدی باغ ایرانی 5 : نظام های معنایی باغ ایرانی 6 : پارادایم های بازنگری پردیس 7 : بازشناسی نظام تمرکز حواس باغ ایرانی 8 : باغ ایرانی در هنرهای تاریخی 9 : باغ ایرانی در هنرهای معاصر 10 : باغ ایرانی در معماری معاصر 11 : دیگر تجربه های بازآفرینی 12 : پایانی برای آغاز 13 : پارادایم 14 : بازآفرینی - پارادایم های پردیس : درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر