پارادایم های پردیس

کد شناسه :679
پارادایم های پردیس

پارادايم هاي پرديس : درآمدي بر بازشناسي و بازآفريني باغ ايراني تأليف : آزاده شاهچراغي - معماري - كتاب پرهام - 1 : ضرورت بازآفريني باغ ها 2 : باغ ايراني 3 : نظام هاي كاركردي باغ ايراني 4 : نظام هاي كالبدي باغ ايراني 5 : نظام هاي معنايي باغ ايراني 6 : پارادايم هاي بازنگري پرديس 7 : بازشناسي نظام تمركز حواس باغ ايراني 8 : باغ ايراني در هنرهاي تاريخي 9 : باغ ايراني در هنرهاي معاصر 10 : باغ ايراني در معماري معاصر 11 : ديگر تجربه هاي بازآفريني 12 : پاياني براي آغاز 13 : پارادايم 14 : بازآفريني - پارادايم هاي پرديس : درآمدي بر بازشناسي و بازآفريني باغ ايراني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر