اسکان غیر رسمی و امنیت تصرف زمین

کد شناسه :6757
اسکان غیر رسمی و امنیت تصرف زمین

اسکان غیررسمی و امنیت تصرف زمین تألیف : هاشم داداش پور ، بهرام علیزاده - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : درآمدی بر سکونتگاه های غیررسمی در جهان 2 : بررسی مکاتب ، اندیشه های آکادمیک و نگرش های دولتی در زمینه اسکان های غیررسمی 3 : برنامه ها و رویکردهای حاکم در زمینه اسکان های غیررسمی 4 : مالکیت و رویکردهای ارتقایی امنیت آن در اسکان های غیررسمی 5 : تأمین امنیت تصرف در اسکان های غیررسمی (بررسی سیاست ها، راهبردها و برنامه های اجرایی ) 6 : اسکان غیررسمی در ایران و بررسی میزان امنیت تصرف زمین در آن ها 7 : تجارب جهانی 8 : تجارب کشور ایران در زمینه بهبود اسکان های غیررسمی - اسکان غیررسمی و امنیت تصرف زمین - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر