روش تحقیق در علوم اجتماعی

کد شناسه :6770
روش تحقیق در علوم اجتماعی

روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی ) تألیف : ریمون کیوی ، لوک وان کامپنهود ترجمه : عبدالحسین نیک گهر - کتاب پرهام - 1 : پرسش آغازی 2 : مطالعات اکتشافی 3 : طرح نظری مسئله تحقیق 4 : ساختن مدل تحلیلی 5 : مشاهده 6 : تحلیل اطلاعات 7 : نتیجه گیری روش تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری و عملی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر