کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

کد شناسه :6789
کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

كاربري پژوهش هاي آزمايشگاهي در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي (مواد و مصالح ) تأليف : منيژه هاديان دهكردي - باستان شناسي و مرمت - كتاب پرهام - 1 : مطالعات مربوط به بناهاي تاريخي و عوامل موثر بر آنها 2 : شيوه نظام دار براي اقدامات حفاظتي بناهاي تاريخي 3 : فرسودگي هاي مواد و مصالح - علائم تشخيصي 4 : معاينات و پژوهش هاي آزمايشگاهي معمول در مطالعه مواد و مصالح ساختماني 5 : آشنايي با ابزارها و روش هاي دستگاهي ، غيردستگاهي و ميداني 6 : مطالعات موردي 7 : نكات قابل توجه در به كارگيري مطالعات آزمايشگاهي - كاربري پژوهش هاي آزمايشگاهي در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي (مواد و مصالح ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر