کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

کد شناسه :6789
کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی (مواد و مصالح ) تألیف : منیژه هادیان دهکردی - باستان شناسی و مرمت - کتاب پرهام - 1 : مطالعات مربوط به بناهای تاریخی و عوامل موثر بر آنها 2 : شیوه نظام دار برای اقدامات حفاظتی بناهای تاریخی 3 : فرسودگی های مواد و مصالح - علائم تشخیصی 4 : معاینات و پژوهش های آزمایشگاهی معمول در مطالعه مواد و مصالح ساختمانی 5 : آشنایی با ابزارها و روش های دستگاهی ، غیردستگاهی و میدانی 6 : مطالعات موردی 7 : نکات قابل توجه در به کارگیری مطالعات آزمایشگاهی - کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی (مواد و مصالح ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر