آموزش كاربردي gis به همراه كار عملي با arc view 9.3 - تي تي دژ

کد شناسه :6903
آموزش كاربردي gis به همراه كار عملي با arc view 9.3 - تي تي دژ

آموزش كاربردي GIS به همراه كارعملي با ArcView9.3 جلد اول - تأليف و ترجمه : اميد تي تي دژ ، تقي مهدوي - جغرافيا - كتاب پرهام - فصل اول : آموزش كاربردي gis فصل دوم : طراحي نقشه فصل سوم : خروجي هاي gis فصل چهارم : آموزش gis فصل پنجم : وارد كردن داده هاي مكاني و توصيفي فصل ششم : رقومي كردن digitizing فصل هفتم : ژئوكد كردن فصل هشتم : پردازش داده هاي مكاني فصل نهم : تحليل مكاني فصل دهم : بارگذاري گستره ، ساخت نماهاي سه بعدي ، ساخت TIN از منحني هاي تراز ، پوشاندن عوارض بر روي يك TIN ، ايجاد ساختمان هاي سه بعدي ، تنظيم موقعيت هاي مكاني بيننده و منظره ، پرواز بر فراز يك نما ، ساخت ديدهاي گوناگون ، افزودن جلوه هاي سه بعدي ، ساخت پويانمايي ، استفاده از نمادهاي سه بعدي ، اجراي تحليل يك خط ديد ، آشنايي با ARCGLOBE فصل يازدهم : كار با لايه هاي نقشه هاي پايه رستري ، ساخت يك ماسك رستري ، پردازش لايه ي رستري با ماسك ، ايجاد يك لايه رستري سايه روشن ، تهيه يك نقشه تراكم كرنل ، استخراج نقاط با مقادير رستري ، انجام مطالعات مكان يابي مناسب ، ساخت يك مدل براي شاخص خطر - آموزش كاربردي GIS به همراه كارعملي با ArcView 9.3 جلد اول - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر