مكان و بي مكاني

کد شناسه :6931
مكان و بي مكاني

مكان و بي مكاني تأليف : ادوارد رلف ترجمه : محمدرضا نقصان محمدي و كاظم مندگاري و زهير متكي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مكان و مباني پديدارشناسي 2 : فضا و مكان 3 : جوهره مكان 4 : هويت مكان 5 : يك حس مكان و مكان سازي اصيل 6 : بي مكاني 7 : تجربه هاي چشم انداز امروزي 8 : دورنماي مكان ها - مكان و بي مكاني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر