مکان و بی مکانی

کد شناسه :6931
مکان و بی مکانی

مکان و بی مکانی تألیف : ادوارد رلف ترجمه : محمدرضا نقصان محمدی و کاظم مندگاری و زهیر متکی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مکان و مبانی پدیدارشناسی 2 : فضا و مکان 3 : جوهره مکان 4 : هویت مکان 5 : یک حس مکان و مکان سازی اصیل 6 : بی مکانی 7 : تجربه های چشم انداز امروزی 8 : دورنمای مکان ها - مکان و بی مکانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر