خودآموز ARC GIS با CD

کد شناسه :7096
خودآموز ARC GIS با CD

مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (gis ) و خودآموز ArcGis تألیف : یونس خسروی ، محمدکاظم جباری - جغرافیا - کتاب پرهام - فصل 1 : مفاهیم پایه ای سامانه های اطلاعات جغرافیایی و قابلیت آن فصل 2 : ساختار مدل های مکانی در سامانه های اطلاعات جغرافیایی فصل 3 : تبیین روش های مختلف واردکردن داده به سامانه های اطلاعات جغرافیایی فصل 4 : سامانه های تصویر و مختصات فصل 5 : تحلیل های مکانی در محیط های برداری و رستری فصل 6 : مدل های رقومی زمین و کاربردهای آن فصل 7 : آشنایی با محیط ArcMap فصل 8 : آشنایی با ArcCatalog فصل 9 : زمین مرجع نمودن فصل 10 : عملیات رقومی سازی فصل 11 : مفهوم توپولوژی فصل 12 : آشنایی با ArcToolbox فصل 13 : کار با ابزار geoprocessing فصل 14 : کار با داده های رستری فصل 15 : آشنایی با نرم افزار جانبی ArcScene فصل 16 : کار با ابزار XTools فصل 17 : آشنایی با ابزار geostatistical Analyst فصل 18 : آماده کردن نقشه برای چاپ فصل 19 : اتصال و افزودن مشخصات عوارض نقطه ای به عوارض سطحی و پلیگونی و نکات کاربردی فصل 20 : نصب نرم افزار ArcGis 10 فصل 21 : منابع - مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (gis ) و خودآموز ArcGIS 10.3 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر