راهنمايي براي برنامه ريزي شهرهاي سالم و فعال

کد شناسه :723
راهنمايي براي برنامه ريزي شهرهاي سالم و فعال
موجود نیست

راهنمايي براي برنامه ريزي شهرهاي سالم و فعال تأليف : پگي ادوارد ، آگيس توروس ترجمه : مهدي دهقان منشادي - شهرسازي - كتاب پرهام -بخش اول : يك شهر سالم و فعال 1 : مقدمه 2 : رويكردي جامع به زندگي فعال در شهرها 3 : تقسيم وظايف بخش دوم : ايجاد و اجراي يك برنامه فعاليت بدني : 4 : شروع فرايند برنامه ريزي 5 : آماده سازي يك برنامه 6 : اجراي برنامه و اندازه گيري ثمربخشي بخش سوم : پيوست ها - راهنمايي براي برنامه ريزي شهرهاي سالم و فعال - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر