جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

کد شناسه :7219
جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی
موجود نیست

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی تألیف : پیروز مجتهدزاده - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : جغرافیای سیاسی از چه می گوید؟ ( مفاهیم پایدار ) 2 : مفاهیم پایدار یا مفاهیم جغرافیای سیاسی 3 : ملت ، هویت ، ناسیونالیزم ، منافع ملی ، دموکراسی ، مرکز و پیرامون 4 : حکومت ، دولت ، حاکمیت ،ابزار ادامه حیات حکومت 5 : ژئوپولیتیک از چه می گوید ؟ ( مفاهیم اعتباری ) 6 : جهان پدیده ای ژئوپولیتیک 7 : منطقه پدیده ای ژئوپولیتیک 8 ک ژئوپولیتیک پست مدرن - جغرافیای سیاسی سیاست جغرافیایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر