برنامه ريزي كاربري اراضي شهري چ6

کد شناسه :7287
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري چ6

برنامه ريزي كاربري اراضي شهري نوشته محمدرضا پورمحمدي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات برنامه ريزي كاربري اراضي شهري 2 :سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي كاربري اراضي شهري 3 ضوابط برنامه ريزي و طراحي در كاربري اراضي شهري 4 :كاربرد مدلها و روشهاي پيش بيني در برنامه ريزي اراضي شهري 5 : معيارهاي مكانيابي در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري 6 : ارزيابي كاربري اراضي شهري 7 : شيوه هاي كنترل كاربري زمين شهري - برنامه ريزي كاربري اراضي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر