مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری

کد شناسه :7333
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری تألیف : مارک گوتدینر ، لیلی باد ترجمه : فرامرز عظیمی و علی رضائیان قراگوزلو و اسماعیل قادری - شهرسازی - کتاب پرهام - مکتب شیکاگو - شهر - اجتماع - تعاریف استان ،مکان، مناطق آماری مادر شهر و سایر سرشماری ها - قلمروزدایی و قلمروسازی - آموزش و بازتولید نیروی کار - نگرانی های زیست محیطی - فضای زنانه - بحران مالی - نوسازی - گتو و جداسازی نژادی - شهرهای جهانی - بی خانمانی (خانه به دوشی ) - مسکن - مهاجرت برون مرزی و درون مرزی - نابرابری و فقر - اقتصاد غیررسمی - فضای مردانه - مدلهای رشد شهری - مناطق کلانشهری چند مرکزی - محله - شهرسازی نوین - فعالیت های شبانه - ابرشهری و شهر اولیه - پیاده رو و خودرو - برنامه ریزی شهرها ،حومه ها و مناطق کلانشهری - شهرنشینی پسامدرن و مدرن - حفاظت - املاک و مستغلات - زاغه ها و حلبی آبادها - رویکرد اجتماعی فضایی - پراکندگی - حومه و حومه نشینی - شهرسازی پایدار - توسعه ناموزون ،چرخه های جهش و سقوط - جنبش های اجتماعی شهر و حومه - سیاست های شهر و حومه - خشونت و جرم شهری - شهرنشینی و شهرسازی - مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر