متره و برآورد - آشنايي با شرايط عمومي پيمان رشته هاي معماري و عمران - پورحصيري

کد شناسه :7430
متره و برآورد - آشنايي با شرايط عمومي پيمان رشته هاي معماري و عمران - پورحصيري

متره و برآورد آشنايي با شرايط عمومي پيمان نوشته غلامرضا پورحصيري - عمران - 1 : شرايط عمومي پيمان 2 : شرح فصول دفترچه فهرست بها و آشنايي با متره و برآورد 3 : ضميمه ها - متره و برآورد آشنايي با شرايط عمومي پيمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر