مرمت شهری در بافتهای تاریخی ایران

کد شناسه :755
مرمت شهری در بافتهای تاریخی ایران

مرمت شهری در بافت های تاریخی ایران تألیف : پیروز حناچی - باستان شناسی و مرمت - کتاب پرهام - 1 : شناخت از شهر تا مرمت شهری 2 : مرمت شهری در ایران 3 : نوسازی و بهسازی شهرها ( اقدامات حقوقی و ارزیابی تجربیات جهان ) 4 : راهکارهای عملی برای مرمت در شهرهای تاریخی ایران (با توجه به تجربیات ایران و جهان ) - مرمت شهری در بافت های تاریخی ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر