طراحی سازه های بتن پیش تنیده

کد شناسه :7566
طراحی سازه های بتن پیش تنیده

طرحی سازه های بتن پیش تنیده تألیف : ایرج محمود زاده کنی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اصول کلی 3 : خواص مصالح 4 : طراحی به روش حالت حدی 5 : افت در نیروی پیش تنیدگی 6 : تحلیل مقاطع پیش تنیده 7 : خیز 8 : برش 9 : سیستم های پیش تنیدگی و گیره ها 10 : طراحی اعضا 11 : سازه های مرکب 12 : سازه های پیش تنیده نامعین 13 : دالهای تخت پیش تنیده 14 : مثالهای طراحی - طراحی سازه های بتن پیش تنیده - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر