طراحی سازه های بتن پیش تنیده

کد شناسه :7566
طراحی سازه های بتن پیش تنیده

طرحي سازه هاي بتن پيش تنيده تأليف : ايرج محمود زاده كني - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اصول كلي 3 : خواص مصالح 4 : طراحي به روش حالت حدي 5 : افت در نيروي پيش تنيدگي 6 : تحليل مقاطع پيش تنيده 7 : خيز 8 : برش 9 : سيستم هاي پيش تنيدگي و گيره ها 10 : طراحي اعضا 11 : سازه هاي مركب 12 : سازه هاي پيش تنيده نامعين 13 : دالهاي تخت پيش تنيده 14 : مثالهاي طراحي - طراحي سازه هاي بتن پيش تنيده - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر