شهر و رفتارهای اجتماعی

کد شناسه :7728
شهر و رفتارهای اجتماعی

شهر و رفتارهای اجتماعی تألیف : مسعود داوری نژاد ، محمدرضا مبهوت - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ریشه ها و نظریه های جامعه شناسی شهری 2 : گروه های اجتماعی ساکن در جوامع شهری و روستایی 4 : وندالیسم در جوامع شهری و راهبردهای مقابله با آن 5 : جرم و خشونت در فضاهای شهری 6 : ویژگی های اجتماعی گروه های ساکن در حاشیه شهرها - شهر و رفتارهای اجتماعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر