مبانی برنامه ریزی شهری

کد شناسه :7785
مبانی برنامه ریزی شهری

مبانی برنامه ریزی شهری تألیف : ج ک هیراسکار ترجم : غلامرضا لطیفی ، سروناز حسین رضوی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر برنامه ریزی 2 : رشد شهرها 3 : تاریخ برنامه ریزی شهری در هندوستان 4 : عناصر تشکیل دهنده برنامه ریزی شهری 5 : پیمایش های شهری 6 منطقه بندی 7 : مسکن 8 : اسکان غیررسمی 9 : اماکن گذاران اوقات فراغت 10 : اماکن عمومی و مراکز شهری 11 : صنایع 12 : ارتباطات و کنترل ترافیک 13 : نوسازی شهری و توسعه مجدد شهرهای موجود 14 : طرح جامع 15 : قوانین و مقررات 16 : برنامه ریزی روستایی - مبانی برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر