طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری

کد شناسه :7795
طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری

طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری تألیف : محمدمهدی محمودی - معماری - کتاب پرهام - فصل اول : پیشینه آموزش در ایران و جهان 1 : شناخت نظام آموزش و پرورش در تربیت و سابقه تاریخی فضاهای آموزشی 2 : شناخت نظام های آموزش و پرورش و تأثیر تحولات علمی و فناوزی بر آن 3 : ضرورت تدوین 4 : اهداف و سیاست های کلی طرح فصل دوم : عوامل موثر بر شکل گیری فضاهای آموزشی انعطاف پذیر : 1 : شناخت تأثیرات عناصر محیط و فرم بر ادراک های حسی دانش آموزان 2 : فرم انعطاف پذیر و فضاهای آموزشی 3 : بررسی و تحلیل فضاهای آموزشی با فرم های انعطاف پذیر در ایران و جهان 4 : عوامل مهم تأثیر گذار بر انعطاف پذیری فرم فضاهای آموزشی فصل سوم : فضاهای آموزشی امروزی و قابلیت انعطاف پذیری 1: نیازهای فضاهای آموزشی امروز به قابلیت های انعطاف پذیری 2 : بررسی اجزای فضاهای آموزشی بر اساس گونه های انعطاف پذیر - طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر