طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری

کد شناسه :7795
طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری

طراحي فضاهاي آموزشي با رويكرد انعطاف پذيري تأليف : محمدمهدي محمودي - معماري - كتاب پرهام - فصل اول : پيشينه آموزش در ايران و جهان 1 : شناخت نظام آموزش و پرورش در تربيت و سابقه تاريخي فضاهاي آموزشي 2 : شناخت نظام هاي آموزش و پرورش و تأثير تحولات علمي و فناوزي بر آن 3 : ضرورت تدوين 4 : اهداف و سياست هاي كلي طرح فصل دوم : عوامل موثر بر شكل گيري فضاهاي آموزشي انعطاف پذير : 1 : شناخت تأثيرات عناصر محيط و فرم بر ادراك هاي حسي دانش آموزان 2 : فرم انعطاف پذير و فضاهاي آموزشي 3 : بررسي و تحليل فضاهاي آموزشي با فرم هاي انعطاف پذير در ايران و جهان 4 : عوامل مهم تأثير گذار بر انعطاف پذيري فرم فضاهاي آموزشي فصل سوم : فضاهاي آموزشي امروزي و قابليت انعطاف پذيري 1: نيازهاي فضاهاي آموزشي امروز به قابليت هاي انعطاف پذيري 2 : بررسي اجزاي فضاهاي آموزشي بر اساس گونه هاي انعطاف پذير - طراحي فضاهاي آموزشي با رويكرد انعطاف پذيري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر