روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی

کد شناسه :7901
روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی

روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی تألیف : جیمز ام لیندسی ترجمه : محمدرضا رضوانی - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : طرحی تحقیق و پروژه - تعیین زمینه استفاده از فنون 3 : تنظیم و طبقه بندی داده ها 4 : پرسشنامه ها ، مصاحبه ها و فنون مربوط به اخذ اطلاعات از مردم 5 : کاربرد آمار 6 : آمار در عمل 7 : نقشه ها و فنون نقشه کشی 8 : کاربردهای رایانه ای 9 : نقشه کشی رایانه ای 10 : سیستمهای اطلاعات جغرافیایی 11 : اینترنت - روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر