سكه هاي پهلوي

کد شناسه :800
سكه هاي پهلوي

مجموعه سكه هاي دوره پهلوي : پهلوي اول : 1320 - 1304 پهلوي دوم : 1357 - 1320 تأليف : عبدالعزيز حق صفت - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : آلياژ هاي سكه 3 : قيمت گذاري سكه 4 : دوره رضا شاه پهلوي ( پهلوي اول ) 1320 - 1304 5 : دوره محمدرضا شاه پهلوي (پهلوي دوم )1357-1320 - مجموعه سكه هاي دوره پهلوي : پهلوي اول : 1320 - 1304 پهلوي دوم : 1357 - 1320 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر