تاریخچه مبلمان و طراحی داخلی در جهان

کد شناسه :7925
تاریخچه مبلمان و طراحی داخلی در جهان

تاریخچه مبلمان و طراحی داخلی تألیف : ادوارد لوسی اسمیت ترجمه : یلدا بلارک ، پروین آقائی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم مبلمان 2 : مصر باستان ، آسیای غربی ، یونان و روم 3 : قرون وسطی 4 : ( 1500-1600) 5 : ( 1600-1700) 6 : ( 1700-1800) 7 : ( 1800-1850) 8 : ( 1850-1914) 9 : ( 1914-1942) 10 : ( 1942-اکنون ) - تاریخچه مبلمان و طراحی داخلی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر