هویت شهروندی در ایران

کد شناسه :8018
هویت شهروندی در ایران

هویت شهروندی در ایران تألیف : محمدعلی محمدی و ملیحه شیانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مبانی نظری 3 : پیشینه تجارب تحقیقاتی 4 : روش شناسی 5 : تجزیه و تحلیل یافته ها 6 : نتیجه گیری و ارائه راهکارها - هویت شهروندی در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر