تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران

کد شناسه :8031
تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران

کتاب تحلیل و طراحی سیستم های مهندسی عمران تألیف آلن ای اسمیت ، ارنست هینتون ، رولند دبلیو لویس ترجمه محمدتقی بانکی ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ، عمران ، راه و ساختمان ، تجزیه و تحلیل سیستم ها ، طراحی سیستم ، کتاب پرهام ، آشنایی با مهندسی سیستمها ، بهینه سازی با استفاده از آنالیز ، برنامه ریزی خطی قسمت اول ، برنامه ریزی خطی قسمت دوم ، برنامه ریزی غیرخطی ، برنامه ریزی دینامیک ، تحلیل شبکه ، تحلیل مسیر بحرانی ، جنبه های اقتصادی مهندسی سیستمها ، مدلسازی و شبیه سازی ، تحلیل تصمیم گیری ، مثالهای حل شده دیگر ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر