خاستگاه تمدن در آسیای شرقی

کد شناسه :8316
خاستگاه تمدن در آسیای شرقی

خاستگاه تمدن در آسیای شرقی تألیف : جینا ال بارنز ترجمه : زهرا باستی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : آشنایی با آسیای شرقی 2 : ظهور باستان شناسی 3 : ساکنان اولیه : یک میلیون تا چهل هزار سال پیش 4 : نوآوری های انسان امروزی : چهل هزار تا ده هزار سال پیش 5 : آذوقه جویان ساحل نشین : ده هزار تا هزار سال ق م 6 : سرآغاز کشاورزی : 7000 تا 2000 ق م 7 : ظهور طبقه خواص در دوران نوسنگی : 3500 تا 2000 ق م 8 : عصر مفرغ در سرزمین اصلی چین : 2000 تا 1500 ق م 9 : حکومتهای اولیه در سرزمین اصلی چین : 1300 تا 220 ق م 10 : مرز شمالی : 3000 تا 300 ق م 11 : گسترش برنجکاری : 1000 ق م تا 300 م 12 : ساختن و درهم شکستن امپراتوری 220 ق م تا 500 م 13 : حوزه تعاملات در دریای زرد 500 ق م تا 500 م 14 : فرهنگهای آرامگاه تپه ای 300 م تا 700 م 15 : تمدن در آسیای شرقی 650 م تا 800 م 16 : پی گفتار : 800 م تا 1800 م - خاستگاه تمدن در آسیای شرقی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر