الاصفهان

کد شناسه :8326
الاصفهان

الاصفهان تألیف : میرسید علی جناب ، ژان شاردن ، محمدرضا ریاضی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : اسمهای اصفهان و مبنای هر اسمی 2 : طول و عرض اصفهان 3 : قبله اصفهان از سطح دریا 4 : ارتفاع اصفهان 5 : ارتفاع کوه صفه 6 : طول پاندول در اصفهان 7 : انحراف عقربه قطب نما در اصفهان 8 : ساعات شبانه روز در اصفهان در مدت یک سال 9 : اختلاف هر یک از دو نصفه هر روز و سبب آن 10 : هوا 11 : درجه حرارت 12 : باد 13 : برق 14 : زلزله 15 : موقع بارندگی 16 : باران و متوسط سالیانه 17 : منبع آبیاری 18 : زایندهرود و منبع آن و طول آن و .....- الاصفهان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر