اندیش نامه 1

کد شناسه :8357
اندیش نامه 1

اندیش نامه : مجموعه نوشتارهای میان رشته ای شهر و معماری - کتاب پرهام - معماری و شهرسازی - 1 : معماری ، نظریه پردازی و علوم انسانی 2 : معماری و فطرت انسانی 3 : فرهنگ و معماری : رابطه صورت و معنا در هنر معماری 4 : هنر و معماری از منظر شرق و غرب 5 : نظری اجمالی به حکمت معنوی معماری ، شهر معنوی و جهان آینده 6 : تحول نظریه های انسانی و محیط و نقش آن در تدوین دانش پایه معماری 7 : مفهوم و هویت محله در فرهنگ ایرانی 8 : بوم شناسی شهری 9 : پایداری و پویایی سامانه های ایستا 10 : مروری بر تفسیر معنای معماری ایرانی به وسیله دانشمندان علوم انسانی - 11 : مبانی جهان بینی در سازمان یابی فضایی شهرهای کشور 12 : گستره جغرافیا و علوم فضایی در مطالعات رفتاری 13 : حق مسکن در اسناد و معاهدات بین المللی 14 : شهرسازی و نگرشهای ریست محیطی ، تداوم تخریب یا شهر پایدار 15 : مقدمه ای بر اقتصاد شهری و جایگاه آن در مطالعات شهری ایران 16 : شهرسازی و هویت در گذرگاه بازسازی پس از زلزله 17 : شهرگریزی یا واگرایی شهری و بازتاب فضایی آن در پیدایش کلان شهرها - اندیش نامه 1 : مجموعه مقالات میان رشته ای شهر و معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر