برگ بررسي پروژه هاي عمراني

کد شناسه :8375
برگ بررسي پروژه هاي عمراني

برگ بررسي ( چك ليست ) پروژه هاي عمراني مناقصات ، قراردادها ، نقشه ها ، متره و برآورد ساختماني و عمليات اجرايي تأليف : عليرضا ميلاني زاده - عمران - كتاب پرهام - 1 : برگ بررسي مناقصات 2 : برگ بررسي قراردادها 3 : برگ بررسي نقشه ها 4 : برگ بررسي متره و برآورد 5 : برگ بررسي عمليات اجرايي - برگ بررسي ( چك ليست ) پروژه هاي عمراني مناقصات ، قراردادها ، نقشه ها ، متره و برآورد ساختماني و عمليات اجرايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر