برگ بررسی پروژه های عمرانی

کد شناسه :8375
برگ بررسی پروژه های عمرانی

برگ بررسی ( چک لیست ) پروژه های عمرانی مناقصات ، قراردادها ، نقشه ها ، متره و برآورد ساختمانی و عملیات اجرایی تألیف : علیرضا میلانی زاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : برگ بررسی مناقصات 2 : برگ بررسی قراردادها 3 : برگ بررسی نقشه ها 4 : برگ بررسی متره و برآورد 5 : برگ بررسی عملیات اجرایی - برگ بررسی ( چک لیست ) پروژه های عمرانی مناقصات ، قراردادها ، نقشه ها ، متره و برآورد ساختمانی و عملیات اجرایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر