پدیدار شناسی مکان

کد شناسه :8387
پدیدار شناسی مکان

پدیدار شناسی مکان پروین پرتوی فرهنگستان هنر معماری ، عوامل انسانی ، فلسفه معماری ، شهرسازی ،فلسفه شهرسازی ، تأثیر بر محیط ، پدیدار شناسی اصول و مفاهیم ، پدیده مکان و سکنا گزینی ، پدیدار شناسی مکان ، چالشها و راهکارها ،کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر