مبانی جامعه شناسی هنر

کد شناسه :8457
مبانی جامعه شناسی هنر

مباني جامعه شناسي هنر تأليف و ترجمه : علي رامين - هنر - كتاب پرهام - 1 : نظريه ها و رهيافت ها 2 : جامعه شناسي هنر و نظريه هاي كلاسيك 3 : هنر چيست؟ جامعه شناسي هنر چيست ؟ 4 : ساختار اجتماعي و آفرينش هنري 5 : توليد اجتماعي هنر 6 : هنر ، جهان و اجتماع 7 : هنر و ايدئولوژي 8 : ماركسيسم و زيباشناسي 9 : جايگاه اجتماعي هنرمند در رنسانس 10 : هنرمندان 11 : جامعه هنري و فعاليت هاي مشترك 12 : عرضه و فروش آثار هنري 13 : جامعه شناسي در برابر زيباشناسي 14 : هنر ، جامعه و اخلاق 15 : اخلاق و زيباشناسي 16 : سياست و زيباشناسي 17 : دين و زيباشناسي 18 : ساختارگرايي و پساساختارگرايي 19 : پي ير بورديو و جامعه شناسي هنر - مباني جامعه شناسي هنر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر