مبانی فتوگرامتری نقشه برداری هوایی

کد شناسه :8518
مبانی فتوگرامتری نقشه برداری هوایی

مبانی فتوگرامتری ( نقشه برداری هوایی ) تألیف : ولف پل آر ترجمه : مجید همراه - نقشه برداری و راه - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مبانی عکس و تصویر 3 : دوربین و سایر وسایل تصویربرداری 4 : اندازه گیری های دقیق بر روی تصویر 5 : سیستم مختصات فضایی شیئ 6 : عکس های قائم 7 : برجسته بینی 8 : پارالاکس سه بعدی 9 : روش های ساده تهیه نقشه های مسطحاتی برای سیستم اطلاعات مکانی 10 : عکس غیر قائم 11 : مقدمه ای بر فتوگرامتری تحلیلی 12 : دستگاه های سه بعدی تبدیل کننده عکس به نقشه 13 : تولید نقشه های توپوگرافی و گردآوری داده های فضایی 14 : مبانی اصلی پردازش تصویر عددی 15 : مبانی سافت کپی 16 : نقاط کنترل زمینی در فتوگرامتری 17 : مثلث سازی هوایی 18 : برنامه ریزی عکس برداری هوایی 19 : فتوگرامتری زمینی و برد کوتاه - مبانی فتوگرامتری ( نقشه برداری هوایی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر