مبانی نشانه شناسی

کد شناسه :8674
مبانی نشانه شناسی

مبانی نشانه شناسی تألیف : دانیل چندلر ترجمه : مهدی پارسا - هنر - کتاب پرهام - 1 : الگوهای نشانه 2 : نشانه ها و چیزها 3 : تحلیل ساختارها 4 : چالشهای لفظی 5 : رمزگان 6 : برهم کنش های متنی 7 : محدودیت ها و قابلیت ها - مبانی نشانه شناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر