انسان شناسی زیستی عملی

کد شناسه :8797
انسان شناسی زیستی عملی

انسان شناسی زیستی عملی تألیف : محمدشریف کمالی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : ابزار وسایل اندازه گیری 2 : کالبدسنجی انسان سنجی 3 : کالبد شناسی 4 : جمجمه شناسی 5 : استخوان شناسی 6 : جمجمه سنجی 7 : استخوان سنجی 8 : خصوصیات ژنتیکی 9 : خطوط پوستی 10 : تعیین جنسیت و سن از روی استخوان 11 : نگاهی به جمعیت و روش های آماری - انسان شناسی زیستی عملی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر