سومر و سومریان

کد شناسه :8895
سومر و سومریان
موجود نیست

سومر و سومریان تألیف : هریت کرافورد ترجمه : زهرا باستی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : کشف دوباره خاور نزدیک باستان : محیط زیست طبیعی 2 : تاریخ ، گاهنگاری و سازمان اجتماعی 3 : الگوهای استقرار و کشاورزی 4 : شهرک سازی و معماری معابد 5 : بناهای عمومی و خانه های شخصی 6 : زندگی ، مرگ و مفهوم جان 7 : صنایع تولیدی و بازرگانی 8 : نگارش و هنر 9 : نتیجه گیری - سومر و سومریان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر