مهار و سيستم هاي مهاربندي شده در مهندسي ژئوتكنيك -انكراژ

کد شناسه :9
مهار و سيستم هاي مهاربندي شده در مهندسي ژئوتكنيك -انكراژ

مهار و سيستم هاي مهاربندي شده در مهندسي ژئوتكنيك : انكراژ تأليف و ترجمه : علي آزادي ، آرش عصمت خواه ، مسعود حاجي عليلوي بناب - عمران - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : مقدمه 3 : مهارها و سيستم هاي مهاربندي شده 4 : كاوش هاي صحرايي و انجام آزمايش ها 5 : اصول پايه در طراحي سيستم مهاربند شده 6 : طراحي سيستم هاي مهاربندي شده 7 : ملاحظات خوردگي در طراحي 8 : آزمون بار و انتقال بار به سيستم مهاربندي شده 9 : روش هاي قرارداد نويسي 10 : بازديد از سازه و نظارت بر اجرا 11 : نكاتي مربوط به گودبرداري بر طبق مباح هفتم و دوازدهم مقررات ملي ساختمان - مهار و سيستم هاي مهاربندي شده در مهندسي ژئوتكنيك : انكراژ - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر