مناطق خشك ج 2 -خاكها

کد شناسه :8923
مناطق خشك ج 2 -خاكها

مناطق خشك جلد دوم تأليف : پرويز كردواني - جغرافيا - كتاب پرهام - بخش اول : تشكيل و تيپهاي خاك در مناطق خشك : 1 : تشكيل و تحول خاك در مناطق خشك 2 : خواص عمومي خاكهاي منطقه اي و پديده هاي درون منطقه اي خاك ويژه مناطق خشك 3 : تيپهاي خاك مناطق خشك بخش دوم : حاصلخيزي خاك و مسائل آن در مناطق خشك : 4 : تجمع املاح در خاكها و تأثير آنها بر خاك و گياه در مناطق خشك 5 : حاصلخيزي و حساسيت خاكها در مناطق خشك 6 : بهره برداري از زمين در مناطق خشك 7 : تأثير آبياري و روشهاي مختلف آن بر حاصلخيزي خاك ها در مناطق خشك 8 : فرسايش خاك و مسائل آن در مناطق خشك 9 : اصلاح خاكهاي شور قابل كشت و زرع و احيا و آباد كردن كويرهاي شور (سولونچاك ) 10 : اصلاح خاكهاي قليايي (سديومي ) قابل كشت و زرع ( خاكهاي سولونتزي ) و آباد كردن كويرهاي قليايي (سولونتزها) 11 : احيا و اصلاح كويرها از طريق ايجاد و تقويت پوشش گياهي ( بهره برداري به عنوان مرتع ) 12 : بهره برداري از ريگزارها ، رس زارها ( زمينهاي رسي ) و ماسه زارها (ريگستانها ) به عنوان معدن و سپس در كشاورزي - مناطق خشك جلد دوم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر