متره و برآورد و اصول اوليه پيمانكاري - ارجمند

کد شناسه :8997
متره و برآورد و اصول اوليه پيمانكاري - ارجمند

متره و برآورد و اصول اوليه پيمانكاري نوشته محمدعلي ارجمند - عمران - 1 : متره و برآورد 2 : فهارس بها و قيمت هاي پايه 3 : ضرايب پيمان 4 : برآورد هزينه اجرايي پروژه 5 : مناقصه و انواع آن 6 : ضمانت نامه و انواع آن 7 : روشهاي عقد قرارداد 8 : انواع شركت ها 9 : تأخيرات و تعليق 10 : تعديل 11 : مسئله حل شده و تمرين متره و برآورد - متره و برآورد و اصول اوليه پيمانكاري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر