مبانی بهینه سازی سازه ها

کد شناسه :9084
مبانی بهینه سازی سازه ها

مبانی بهینه سازی تألیف آر تی هفتکه و زد گوردال ترجمه محمدحسین ابوالبشری ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، عمران ، کتاب پرهام ، ابزارهای کلاسیک در بهینه سازی سازه ها ، برنامه ریزی خطی ، بهینه سازی نامقید ، بهینه سازی مقید ، سیمای بهینه سازی در عمل ، حساسیت سیستم های گسسته ، مقدمه ای بر تحلیل حساسیت متغیر ، روشهای معیار بهینگی و دوگان ، بهینه سازی تجزیه ای و چندسطحی ، طراحی بهینه سازی ساخته شده از مواد مرکب چندلایه ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر