موضوعات سايت

کد شناسه :9121
موضوعات سايت

موضوعات سايت مفاهيم طراحي ، سوابق تاريخي و راهبردها تأليف : كارول جي برنز ، آندريا كان ترجمه : بهناز امين زاده - معماري - كتاب پرهام - 1 : در همين نزديكي : يك مقاله تصويري 2 : تصاحب سايت : شكل گيري و تحول مفاهيم اجتماعي ، قانوني مالكيت و املاك 3 : از مكان تا سايت : بحثي در پيچيدگي روايت 4 : كار بر روي زمين 5 : ارجاعات به سايت : زمينه هاي معماري منظر مدرن 6 : تغيير و تحول سايت 7 : زمينه هاي رقيب 8 : سايت هاي فشرده شده : بيان تأثير سايت در دو اثر پيوريست 9 : محلات از هم گسيخته : آپارتمان هاي حومه و سايت غير قابل رويت 10 : مناطق مطالعاتي ، سايت و رويكرد جغرافيايي به كنش هاي عمومي 11 : تعريف سايت شهري 12 : سايت با كارايي برتر - موضوعات سايت مفاهيم طراحي ، سوابق تاريخي و راهبردها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر