موضوعات سایت

کد شناسه :9121
موضوعات سایت

موضوعات سایت مفاهیم طراحی ، سوابق تاریخی و راهبردها تألیف : کارول جی برنز ، آندریا کان ترجمه : بهناز امین زاده - معماری - کتاب پرهام - 1 : در همین نزدیکی : یک مقاله تصویری 2 : تصاحب سایت : شکل گیری و تحول مفاهیم اجتماعی ، قانونی مالکیت و املاک 3 : از مکان تا سایت : بحثی در پیچیدگی روایت 4 : کار بر روی زمین 5 : ارجاعات به سایت : زمینه های معماری منظر مدرن 6 : تغییر و تحول سایت 7 : زمینه های رقیب 8 : سایت های فشرده شده : بیان تأثیر سایت در دو اثر پیوریست 9 : محلات از هم گسیخته : آپارتمان های حومه و سایت غیر قابل رویت 10 : مناطق مطالعاتی ، سایت و رویکرد جغرافیایی به کنش های عمومی 11 : تعریف سایت شهری 12 : سایت با کارایی برتر - موضوعات سایت مفاهیم طراحی ، سوابق تاریخی و راهبردها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر